Wymiana informacji podatkowych między państwami – Dlaczego to takie istotne?

Na łamach prasy publicystycznej (zob. artykuł w Rzeczypospolitej) oraz eksperckiej (zob. artykuły w Przeglądzie Podatkowym) poruszyłem tematykę związaną z wprowadzeniem w życie w dniu 4.04.2017 r. ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648) – dalej u.w.i.p. W rezultacie implementacji tej ustawy do polskiego porządku prawnego zaczął w

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) – CFC czy nie CFC?

Problematyka stosowania przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC) do podatkowych grup kapitałowych (PGK) jest niezwykle istotna z biznesowego punktu widzenia z kilku powodów. Ze względu na warunki założenia PGK w Polsce, jaki i zagranicą, PGK zakładają głównie największe, najbardziej zyskowne przedsiębiorstwa. W odniesieniu do polskich PGK potwierdzają to dane statystyczne z Ministerstwa Finansów, z których

FIZ jako jednostka pośrednicząca – sposób na przepisy o CFC

Początkowo ustawodawca planował opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) od 1 stycznia 2017 r., jako wehikułów służących przede wszystkim do unikania opodatkowania z wykorzystaniem transparentnych podatkowo spółek osobowych. Jednak ostatecznie Parlament wycofał się z tak daleko idącej zmiany opodatkowania funduszy i poza zakresem zwolnienia z opodatkowania FIZ znalazły się wyłącznie dochody uzyskiwane przez FIZ z transparentnych

Czy grozi nam bunt podatkowy?

Obecnie opodatkowanie to bardzo złożone zjawisko, które należy rozpatrywać nie tylko przez pryzmat prawny, lecz także społeczny, kulturowy, gospodarczy oraz polityczno-ustrojowy. Nie można izolować sfery ekonomicznej od sfery podatkowej, ponieważ podatki w sposób bezpośredni wpływają na funkcjonowanie gospodarki. Jest to oddziaływanie zarówno proinwestycyjne w przypadku preferencyjnych regulacji podatkowych, np. ulg podatkowych, jak i antymotywacyjne, gdy

„Rzeczywisty właściciel” (Beneficial owner)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art. 21 ust. 3 pkt 4) w zw. z art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT wypłaty odsetek lub należności licencyjnych przez polskie spółki będą zwolnione z opodatkowania u źródła w Polsce tylko, gdy odbiorcą tych płatności będzie zagraniczna spółka, bądź zagraniczny stały zakład, która/y będzie ich „rzeczywistym właścicielem”. W celu

Zasada jednorazowego opodatkowania

„Zasada jednorazowego opodatkowania dochodu” (ang. Single Tax Principle) nadal nie jest przedmiotem zainteresowania polskiej praktyki tworzenia i stosowania prawa podatkowego, a nawet polskiej nauki prawa podatkowego, mimo, że kierowanie się tą zasadą w procesie tworzenia (ustawodawstwo) i stosowania (wykładnia prawa) prawa podatkowego mogłoby znacznie podnieść jakość prawa podatkowego w Polsce. Co więcej, może to przybliżyć polskie prawo podatkowe