Wymiana informacji - PP maj 2017 photo best

Wymiana informacji podatkowych między państwami – Dlaczego to takie istotne?

Na łamach prasy publicystycznej (zob. artykuł w Rzeczypospolitej) oraz eksperckiej (zob. artykuły w Przeglądzie Podatkowym) poruszyłem tematykę związaną z wprowadzeniem w życie w dniu 4.04.2017 r. ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648) – dalej u.w.i.p. W rezultacie implementacji tej ustawy do polskiego porządku prawnego zaczął w

cfc-to-pgk-czy-spolka-z-pgk-na-blog

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) – CFC czy nie CFC?

Problematyka stosowania przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC) do podatkowych grup kapitałowych (PGK) jest niezwykle istotna z biznesowego punktu widzenia z kilku powodów. Ze względu na warunki założenia PGK w Polsce, jaki i zagranicą, PGK zakładają głównie największe, najbardziej zyskowne przedsiębiorstwa. W odniesieniu do polskich PGK potwierdzają to dane statystyczne z Ministerstwa Finansów, z których

fiz-jako-posrednik-cfc-photo-1

FIZ jako jednostka pośrednicząca – sposób na przepisy o CFC

Początkowo ustawodawca planował opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) od 1 stycznia 2017 r., jako wehikułów służących przede wszystkim do unikania opodatkowania z wykorzystaniem transparentnych podatkowo spółek osobowych. Jednak ostatecznie Parlament wycofał się z tak daleko idącej zmiany opodatkowania funduszy i poza zakresem zwolnienia z opodatkowania FIZ znalazły się wyłącznie dochody uzyskiwane przez FIZ z transparentnych

Insurgents rising up and taking part in revolt

Czy grozi nam bunt podatkowy?

Obecnie opodatkowanie to bardzo złożone zjawisko, które należy rozpatrywać nie tylko przez pryzmat prawny, lecz także społeczny, kulturowy, gospodarczy oraz polityczno-ustrojowy. Nie można izolować sfery ekonomicznej od sfery podatkowej, ponieważ podatki w sposób bezpośredni wpływają na funkcjonowanie gospodarki. Jest to oddziaływanie zarówno proinwestycyjne w przypadku preferencyjnych regulacji podatkowych, np. ulg podatkowych, jak i antymotywacyjne, gdy

rzeczywisty-wlasciciel-1

„Rzeczywisty właściciel” (Beneficial owner)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art. 21 ust. 3 pkt 4) w zw. z art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT wypłaty odsetek lub należności licencyjnych przez polskie spółki będą zwolnione z opodatkowania u źródła w Polsce tylko, gdy odbiorcą tych płatności będzie zagraniczna spółka, bądź zagraniczny stały zakład, która/y będzie ich „rzeczywistym właścicielem”. W celu

single-tax-principle

Zasada jednorazowego opodatkowania

„Zasada jednorazowego opodatkowania dochodu” (ang. Single Tax Principle) nadal nie jest przedmiotem zainteresowania polskiej praktyki tworzenia i stosowania prawa podatkowego, a nawet polskiej nauki prawa podatkowego, mimo, że kierowanie się tą zasadą w procesie tworzenia (ustawodawstwo) i stosowania (wykładnia prawa) prawa podatkowego mogłoby znacznie podnieść jakość prawa podatkowego w Polsce. Co więcej, może to przybliżyć polskie prawo podatkowe