„Rzeczywisty właściciel” (Beneficial owner)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art. 21 ust. 3 pkt 4) w zw. z art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT wypłaty odsetek lub należności licencyjnych przez polskie spółki będą zwolnione z opodatkowania u źródła w Polsce tylko, gdy odbiorcą tych płatności będzie zagraniczna spółka, bądź zagraniczny stały zakład, która/y będzie ich „rzeczywistym właścicielem”. W celu