Zasada jednorazowego opodatkowania

„Zasada jednorazowego opodatkowania dochodu” (ang. Single Tax Principle) nadal nie jest przedmiotem zainteresowania polskiej praktyki tworzenia i stosowania prawa podatkowego, a nawet polskiej nauki prawa podatkowego, mimo, że kierowanie się tą zasadą w procesie tworzenia (ustawodawstwo) i stosowania (wykładnia prawa) prawa podatkowego mogłoby znacznie podnieść jakość prawa podatkowego w Polsce. Co więcej, może to przybliżyć polskie prawo podatkowe