Nagrody i wyróżnienia

fnp


Spośród nagród i wyróżnień naukowych warto zauważyć otrzymanie przeze mnie:

  • 2016 IFA President YIN Scientific Award za publikację artykułu „The Need to Avoid Double Economic Taxation Triggered by CFC Rules under Tax Treaties, and the Way to Achieve it” (Intertax 2015, nr 12), tj. nagrodę, którą przyznaje się za najlepszy artykuł poszerzający rozumienie problematyki międzynarodowego i komparatystycznego prawa podatkowego oraz zawierający nowe, praktyczne rozwiązania problemów związanych z transgranicznymi aspektami opodatkowania;
  • 2016 YIN IFA Norway Scientific Award za publikację rozdziału „Strengthening CFC Rules in a Compatible Way with EU Law under BEPS Action 3 in Light of the European Commission’s Proposal – A Critical Evaluation” w książce pod redakcją Prof. Dra Robert Danon (Université de Lausanne w Szwajcarii) pod tytułem „Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Impact for European and international tax policy, Zürich: Schulthess, 2016”;
  • Stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, które jest przyznawane najzdolniejszym młodym uczonym w Polsce;
  • Nominacja do „Naukowego Artykułu Roku 2014” Universitetsforlagets (Wydawnictwo Uniwersyteckie) za publikację najlepszego artykułu w zakresie nauki prawa podatkowego „EEA Exemption from Norwegian CFC rules” w kwartaniku Skatterett (Prawo Podatkowe) 2014, nr 3;
  • Honorowe wyróżnienie sędziów przyznających the 2014 IFA President YIN Award za publikację artykułu „The Service PE Concept in Light of the Poland-Norway Income Tax Treaty (2009)” (European Taxation 2014, nr 1);
  • Wyróżnienie  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie prawa podatkowego i rozsławianie imienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na arenie międzynarodowej;
  •  Tytuł najlepszego studenta (2009) i najlepszego absolwenta (2010) Prawa oraz Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • Nagroda drugiego stopnia za esej oraz przedstawienie eseju zatytułowanego „Skutki negatywnego oddziaływania podatków na gospodarkę” podczas XI ogólnopolskiej konferencji podatkowej w zakresie prawa podatkowego organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi;
  • Trzecie miejsce podczas XIII lokalnego (Toruń) konkursu krasomówczego dla studentów prawa.