O blogu

International business concept with businessman on New York city background with network on map and sunlight

Transgraniczność towarzyszy Tobie coraz częściej i w coraz to szerszym zakresie. Wynika to przede wszystkim z niezwykle dynamicznego rozwoju technologii, a także ze wzrostu integracji państw oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. To z kolei powoduje, że coraz częściej uzyskujesz, lub możesz uzyskiwać, dochody z więcej niż jednego państwa. Twoją wolą może też być takie zaprojektowanie struktury dochodów, by ich źródło znajdowało się za granicą. W każdym z tych przypadków pojawia się problem z opodatkowaniem dochodu w kontekście transgranicznym.

Mój blog koncentruje się na rozpoznawaniu, analizie i proponowaniu rozwiązań problemów związanych z transgranicznymi aspektami opodatkowania dochodów. Blog podzielony jest na kilka głównych segmentów: (i) kontrolowane spółki zagraniczne (CFC); (ii) międzynarodowe prawo podatkowe; oraz (iii) unijne prawo podatkowe. Każdy z tych segmentów jest w dużej mierze ze sobą powiązany. Wybrałem je z dwóch powodów. Po pierwsze, w mam w tym zakresie znaczną wiedzę i doświadczenie, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów o CFC (zob. o mnie). Po drugie, wskazane segmenty obejmują znakomitą część problemów związanych z transgranicznymi aspektami opodatkowania.

Zwracam uwagę, że teksty publikowane na blogu nie stanowią porad podatkowoprawnych i dlatego nie powinny być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. W każdej bowiem sprawie, mogą wystąpić niuanse, które wymagają indywidualnej i szczegółowej analizy stanu faktycznego i prawnego. Zatem w przypadku wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

Zapraszam do lektury!