O mnie

lodz-conference


Od dziecka interesowałem się nauką w najszerszym tego słowa rozumieniu. To zainteresowanie skutkowało i nadal skutkuje wydajnością i efektywnością w zakresie zdobywania, rozwijania i dzielenia się moją wiedzą z dziedziny moich studiów. W rezultacie, jestem laureatem licznych nagród i wyróżnień naukowych oraz autorem ponad 50 polsko i angielskojęzycznych publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego oraz jestem prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Jestem także członkiem polskiego oraz norweskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem-założycielem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego w Polsce.

Moje poglądy naukowe, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, są cytowane przez wielu polskich i zagranicznych naukowców a także bywają powoływane przez jurysprudencję.

Jestem doktorem nauk prawnych (Uniwersytet w Oslo) w specjalizacji międzynarodowe prawaopodatkowe, radcą prawnym (nr wpisu 12875) , absolwentem prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, badaczem naukowym na Singapore Management University Tax Academy – Centre for Excellence in Taxation, członkiem międzynarodowego projektu badawczego „Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency” – DeSTaT koordynowanego przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Publicznego Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Oslo oraz współpracownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Posługuje się biegle językiem angielskim, bardzo dobrze językiem norweskim (a co jest z tym związane również językiem szwedzkim i duńskim) oraz dobrze językiem rosyjskim. Znam również podstawy języka hiszpańskiego i portugalskiego.