O przepisach CFC

Chcesz mieć dostęp do wyjaśnień licznych niejasności i niespójności przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (ang. controlled foreign companies rules, dalej „przepisy o CFC”), które zdają się tworzyć najbardziej skomplikowaną normę prawną, istniejącą w już i tak skomplikowanym systemie prawa podatkowego w Polsce? Prowadzisz transgraniczną działalność z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów, takich jak zagraniczne spółki, fundacje, trusty, a nawet zagraniczne oddziały polskich spółek? Chciałbyś wiedzieć w jakich sytuacjach dochody zagranicznych podmiotów, które są kontrolowane przez Ciebie, mogą być opodatkowane w Polsce mimo, że dochody te nie zostały do Ciebie wypłacone, pozostawione do dyspozycji, czy też nie stały się należne?

Jeśli chciałbyś uzyskać odpowiedzi na te i podobne pytania, od człowieka, który zajmuje się problematyką unikania opodatkowania z wykorzystaniem CFC naukowo już od 2010 r. i był pierwszym autorem prac naukowych o tym problemie w Polsce, czytaj i komentuj część bloga dotyczącą przepisów o CFC.

O doniosłości i liczbie problemów praktycznych, które mogą sprawiać przepisy o CFC, świadczy – mimo krótkiego okresu obowiązywania tych przepisów (mniej niż w 2 lata) – znaczna liczba indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych działających w imieniu Ministra Finansów w odniesieniu do tych przepisów (ponad 400 na dzień 31 października 2016 r.) oraz wiele wyroków sądów administracyjnych (ponad 20 na dzień 31 października 2016 r.).

W konsekwencji, wyjaśnienie licznych niejasności i niespójności przepisów o CFC może stać się bardzo cennym źródłem wiedzy dla ich adresatów (tj. podatników CFC), podmiotów stosujących prawo podatkowe (tj. jednostek administracji podatkowej oraz sądów administracyjnych) oraz dla ustawodawcy. To ukazuje, że treść, zakres i cele bloga w odniesieniu do przepisów o CFC rezonują z szerokim gronem czytelników, w szczególności podatników CFC, ustawodawcy, administracji podatkowej, sądów administracyjnych, doradców podatkowych, doktryny oraz studentów prawa podatkowego.

Zapraszam do czytania i komentowania.